Anja Velbæk Mouridsen

Jeg har arbejdet med juridisk rådgivning til vognmandsbranchen gennem flere år som advokat og som følge af min tidligere ansættelse ved Færdselsstyrelsen har jeg indsigt i, hvorledes sagerne behandles og vurderes ved en offentlige myndighed.
I mit arbejde sætter jeg en ære i at yde juridisk rådgivning på et højt niveau.
Jeg løser opgaver med kommerciel forståelse, integritet og med fokus på økonomisk bæredygtige løsninger for mine klienter.
Jeg beskæftiger mig hovedsageligt med offentlig ret, strafferet, færdsels- og godstransportret, herunder regler om vognmandstilladelser, særtransport, kørekort og dyretransporter. Konkret arbejder jeg med straffesager om dyrs transportegnethed, færdselsstraffesager, fortolkning af transportlovgivningen og har stor erfaring med at bistå borgere i forhold til offentlige myndigheder, herunder Færdselsstyrelsen inden for spørgsmål vedrørende kørekort og vognmandstilladelser.
Jeg rådgiver, udover den individuelle borger, også større private organisationer, som eksempelvis Dansk Byggeri, DTL, ITD og Landbrug & Fødevarer, i specifikke juridiske spørgsmål bl.a. i forbindelse med regeltilblivelse og regulatoriske spørgsmål.