Advokat Camilla Meding

Jeg har en baggrund som specialanklager i anklagemyndigheden igennem 15 år. Her har jeg arbejdet med straffesager og mødt ved både by- og landsret.
Jeg har en velfunderet indsigt i politiets og anklagemyndighedens arbejdsmetoder, herunder politiets efterforskning. Jeg har bred erfaring indenfor strafferetten, herunder komplekse og tekniske sager indenfor færdsels- og tungvognsområdet.
Jeg løser opgaver med stor ordentlighed, hvor du altid vil få et overvejet og ærligt svar med fokus på at det skal være økonomisk bæredygtigt for dig.
Jeg beskæftiger mig hovedsageligt med straffe- og færdselsret, herunder færdselsforseelser, fejl og mangler, godskørsel og køre- og hviletid. Konkret arbejder jeg med straffesager med påstand om vanvidskørsel, frakendelse af kørekortet, køre- og hviletid, herunder virksomhedskontrolsager samt sager der udspringer af godskørsel, herunder cabotage. 
Jeg bistår både den enkelte borger, chauffør eller vognmand, men også større virksomheder og organisationer i fortolkning eller anvendelse af regler på færdsels- og transportområdet.