De advokatetiske regler

Jeg er advokat og beskikket af Justitsministeriet. Jeg er en del af Advokatsamfundet og medlem af Danske Advokater. Jeg er omfattet af en ansvarsforsikring og garanti gennem Söderberg & Partners.

Jeg har overfor privatpersoner pligt til skriftligt at oplyse dig om vilkårene for min rådgivning – herunder mit salær, inden vi starter samarbejdet, jævnfør de advokatetiske regler.

Som advokat har jeg tavshedspligt om alt, hvad jeg får kendskab til under vores samarbejde og efter sagen er afsluttet.

Advokatfirmaet Velbæk Mouridsen er underlagt Advokatsamfundets almindelige regler om klager. Er man kunde i mit firma, kan man indbringe klager over min rådgivning og det beregnede salær for Advokatnævnet, hvis sekretariat kan kontaktes via e-mail til klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk.

De advokatetiske regler kan ses i deres helhed på www.advokatsamfundet.dk.