Godskørsel

Advokatfirmaet har bred erfaring med rådgivning og retsager om transport af gods, hvad enten spørgsmålet vedrører godset eller de bagvedliggende regler om tilladelse til transporten, både i varebiler og tunge køretøjer. Eksempler på sager vi kan bistå i:

Godskørselsloven

Sager hvor der er påstand om kørsel uden tilladelse, på anden tilladelse eller uden at chauffør er ansat, eller hvor politiet har tilbageholdt et køretøj for at forhindre fortsat kørsel.

Cabotage

Herunder sager mod danske vognmænd og speditører, hvor der er påstand om medvirken til ulovlig cabotage.

Vejtransport af farligt gods/ADR-konventionen

Sager hvor der er påstand om manglende surring eller emballering, ADR-bevis, sikkerhedsudstyr eller kørsel over frimængde.

Dimensionsbekendtgørelsen

Sager hvor der er påstand om overlæs herunder gentagelsesvirkning og frakendelse.

Særtransport

Sager hvor der er påstand om, at tilladelsen er bortfaldet eller hvor godset ikke lovligt kan transporteres som særtransport.

Bus- og eksamenskørsel

Advokatfirmaet har qua advokat Anja Mouridsens tidligere ansættelse i bred erfaring i reglerne inden for buskørsel, som fx spørgsmål om tempo 100 og straffesager i forbindelse med eksamenskørsel om køretøjets opbygning, hastighedsbegrænser og belæsning, herunder sager om frakendelse af førerretten.