Færdselsstrafferet

Vi bistår med rådgivning og bistand i færdselsstraffesager.
En færdselssag starter altid på politiets foranledning og kan resultere i at politiet udsteder et bødeforlæg. Inden du betaler bøden, anbefale vi at du tager kontakt til os, så vi sammen kan se på, om der er grundlag for at få sagen prøvet ved domstolene. Flere typer sager skal dog behandles ved domstolene, også selv om du erkender forholdet. Her anbefaler vi også, at du forinden retsmødet tager kontakt til os.

Vi bistår bl.a. i sager hvor der er påstand om frakendelse af førerretten fx pga. højresvingsulykke, fejl/mangler, hastighedsovertrædelse, for tæt kørsel eller tilsidesættelse af væsentlige hensyn til færdselssikkerheden. Derudover bistår vi i sager, med påstand om vanvidskørsel samt spiritus- og narkokørsel.

Vi har indsigt i politiets bevismidler, herunder de tekniske beviser og kan bistå med at få sagen oplyst tilstrækkeligt.

Vi er følger med i regeludvikling og retspraksis om beslaglæggelse af biler med henblik på senere konfiskation, og vi har god erfaring i retsarbejdet med at få spørgsmålet indbragt for domstolene