Advokat strafferet

Vi møder som forsvarer i straffesager, både som valgt forsvarer og som beskikket forsvarer. Vi gennemgår sagsmaterialet og beviserne grundigt og er i dialog med klienten om sagens muligheder og udvikling. Med mange års erfaring inden for strafferetssager kan vi bistå dig på et professionelt niveau med stor faglighed og praktisk viden.

Beskikket advokat

Som beskikket advokat bistår vi dig under straffesagen. Når du bliver tilbudt en beskikket advokat, vil omkostningerne i første omgang blive dækket af det offentlige. Hvorvidt du selv skal betale noget i forbindelse med sagen, herunder advokatsalær, bestemmes af, om du bliver dømt eller frifundet.
Frifindes du, bliver omkostningerne betalt af det offentlige. Bliver du derimod dømt, skal du som udgangspunkt selv dække sagens omkostninger. Du bestemmer selv, hvem du vil have beskikket som advokat.