Færdselsstyrelsen

Advokatfirmaet har bred erfaring i at bistå klienter i kontakten med offentlige myndigheder inden for spørgsmål om navnlig kørekort, vognmandstilladelser og transportegnethedssager.

Vi har overblikket i sagen og kender til de bagvedliggende regler, der begrunder kontakten med myndigheden. Endvidere har vi øje for, at det offentlige overholder forvaltningsretlige regler i sagsbehandlingen – dette kan have stor betydning for sagens udfald, idet tilsidesættelse af forvaltningsretlige regler kan medføre ugyldighed af afgørelsen.