EU-ret

Vi rådgiver, udover den individuelle borger, også større private virksomheder og organisationer, i specifikke juridiske spørgsmål bl.a. i forbindelse med regeltilblivelse og regulatoriske spørgsmål.

Vi har solid erfaring i regelfortolkning, når der er uoverensstemmelse mellem dansk ret og EU-retten. Det kan være komplekst at finde ud af, hvad der egentlig gælder, og er særligt relevant i færdsels- og transport sammenhæng, da området hovedsageligt er reguleret af EU-regler enten direkte gældende forordninger eller implementeret lovgivning.

Advokatfirmaet har haft flere opgaver for større organisationer, herunder Landbrug & Fødevarer vedrørende fortolkning af EU-retten og EU-rettens betydning i dansk ret.