Køre- og hviletid arbejdstid

Vi har solid erfaring med sager, hvor der er påstand om overtrædelse af køre- og hviletidsbestemmelserne. Vi kan bistå i sager, hvor der er påstand om at de materielle regler er overtrådt, som fx for kort hvil og for lang køretid eller hvor der er påstand om at de formelle regler er overtrådt, som fx manglende anvendelse af førerkort, forkert anvendelse af diagramark og førerkort. Vi kan ligeledes bistå i sager, hvor der er tvist om hvorvidt kørslen er omfattet af køre- og hviletidsreglerne eller undtaget derfra.

Der ud over kan vi bistå i sager, hvor enten politiet eller Færdselsstyrelsen har fundet grundlag for at kontrollere for overholdelse af arbejdstidsreglerne.

Virksomhedskontrol

Vi yder bistand i forbindelse med Færdselsstyrelsens virksomhedskontrol af køre- og hviletidsbestemmelserne. I den forbindelse tilbyder vi at være med fra start, hvor vi kan rådgive om oplysning af sagen, herunder dokumentation for undtaget kørsel, udarbejdelse af besvarelse af partshøring og i sidste ende at føre en eventuel sag ved domstolene. Vi tilbyder herunder at deltage i Færdselsstyrelsens udkørende virksomhedskontrol på virksomheds adresse.