Anja Velbæk Mouridsen

Jeg beskæftiger mig hovedsageligt med offentlig ret, strafferet, færdsels- og godstransportret, herunder regler om vognmandstilladelser, særtransport, kørekort og dyretransporter.

Konkret arbejder jeg med straffesager om dyrs transportegnethed, færdselsstraffesager, fortolkning af transportlovgivningen og har stor erfaring med at bistå borgere i forhold til offentlige myndigheder, herunder Færdselsstyrelsen, inden for spørgsmål vedrørende kørekort og vognmandstilladelser.

Jeg rådgiver, udover den individuelle borger, også større private organisationer, som eksempelvis Dansk Byggeri, DTL og Landbrug & Fødevarer, i specifikke juridiske spørgsmål bl.a. i forbindelse med regeltilblivelse og regulatoriske spørgsmål.