Kørekort

Vi har stor erfaring med at bistå klienter i sager vedrørende spørgsmål om kørekort herunder generhvervelse, helbredsmæssige betingelser og ombytning af udenlandske kørekort.

Vi kan bistå med fornøden oplysning af sagen og forestå kontakt til de offentlige myndigheder i den