Dom fra Retten i Thisted

Det var ikke bevist med den fornødne sikkerhed som kræves for domfældelse i en straffesag, at det var chaufføren der havde tildelt svinene slag med en genstand.