Dom fra Retten på Frederiksberg

På trods af politibetjentens vidneforklaring om, at chaufføren med lastbilen havde krydset en fuldoptrukket linje, blev chaufføren frifundet, idet Retten lagde til grund, at lastbilen ikke havde krydset den fuldoptrukne linje og at den udførte bakningsmanøvre i situationen havde været den manøvre, der tog bedst hensyn til trafiksikkerheden.