Profil

Jeg beskæftiger mig hovedsageligt med offentlig ret, strafferet, færdsels- og godstransportret, herunder regler om vognmandstilladelser, særtransport, kørekort og dyretransporter. Konkret arbejder jeg med straffesager om dyrs transportegnethed, færdselsstraffesager, fortolkning af transportlovgivningen og har stor erfaring med at bistå borgere i forhold til offentlige myndigheder, herunder Færdselsstyrelsen inden for spørgsmål vedrørende kørekort og vognmandstilladelser.

Jeg rådgiver, udover den individuelle borger, også større private organisationer, som eksempelvis Dansk Byggeri, DTL, ITD og Landbrug & Fødevarer, i specifikke juridiske spørgsmål bl.a. i forbindelse med regeltilblivelse og regulatoriske spørgsmål.