Retten i Herning

Retten frifandt tiltalte for overtrædelse af våbenloven, idet det ikke fandtes tilstrækkeligt bevist, at tiltalte var skyldig som påstået af anklagemyndigheden, idet politiet ved efterforskningen havde begået væsentlige fejl.