Særtransportbekendtgørelsen

Som ansat ved Færdselsstyrelsen i 2018, arbejdede jeg med udarbejdelse af nye bekendtgørelser og regulatoriske spørgsmål – herunder særtransport og tempo 100.

Jeg har bistået større private organisationer og produktionsvirksomheder i regulatoriske spørgsmål vedrørende særtransport og udarbejdet responsa.

CDL Commercial Driver

Særtransport regler

Qua min erfaring har jeg derfor stor viden og erfaring inden for særtransport regler.

Er du i tvivl om reglerne for særtransport, har du fået en bøde eller er du blevet anklaget for at bryde reglerne for særtransport, så kan jeg bistå dig i din sag, uanset om du er privatperson eller en større virksomhed.