Virksomhedskontrol

Jeg har bistået i en del sager med udarbejdelse af høringsbrev til Færdselsstyrelsen. Det kan være i forbindelse med køre- og hviletidssager eller Færdselsstyrelsens kontrol med virksomhedens overholdelse af øvrige regler. Det kan også være varsel om tilbagekaldelse af vognmandstilladelser.