Eksempler på frifindelse

Figure of Justice holding scales and a sword

Retten i Herning

Retten frifandt tiltalte for overtrædelse af våbenloven, idet det ikke fandtes tilstrækkeligt bevist, at tiltalte var skyldig som påstået af anklagemyndigheden, idet politiet ved efterforskningen havde begået væsentlige fejl.

Læs mere »
Cityscape of Copenhagen

Dom fra Retten på Frederiksberg

På trods af politibetjentens vidneforklaring om, at chaufføren med lastbilen havde krydset en fuldoptrukket linje, blev chaufføren frifundet, idet Retten lagde til grund, at lastbilen ikke havde krydset den fuldoptrukne linje og at den udførte bakningsmanøvre i situationen havde været den manøvre, der tog bedst hensyn til trafiksikkerheden.

Læs mere »
Cityscape in Aarhus, Denmark

Dom fra Retten i Thisted

Det var ikke bevist med den fornødne sikkerhed som kræves for domfældelse i en straffesag, at det var chaufføren der havde tildelt svinene slag med en genstand.

Læs mere »